Sign In
Web Creator

Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 77 Kali Khatam

Khatam al quran 77.png

​DAERAH BRUNEI DAN MUARA - 20 Syawal 1444 bersamaan 11 Mei 2023, Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 77 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-Penuntut Sekolah dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-77 Bagi Tahun 2023 bertempat di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong.​

Created at 18/05/2023 1:19 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 18/05/2023 1:19 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Berita Terkini