Sign In
Web Creator

Taklimat Program Jerayawara Penguatkuasaan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian

​​
GOTONG ROYONG  (1).png

DAERAH BRUNEI DAN MUARA - 15 Mac 2023,Taklimat Program Jerayawara Penguatkuasaan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian (Pindaan 2021)Bagi Tujuan Program Kesedaran Bermula Dari Peringkat Sekolah-Sekolah Rendah telah diadakan di Sekolah Rendah Rimba lll, Kluster 3.

Taklimat program tersebut disampaikan oleh Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan, Jabatan Daerah Brunei dan Muara.Created at 16/03/2023 8:31 PTG by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 20/03/2023 9:34 PG by Hasnani binti Hj Md Noor
Berita Terkini