Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/jdbm copy.jpg new.jpg/Slider_images/1000 copy.jpg new.jpg

PENYEWAAN DEWAN MUHIBBAH 2019

Jabatan Daerah Brunei dan Muara (JDBM) ingin memaklumkan bahawa penyewaan Dewan Muhibbah bagi tahun 2019 akan mula dibukakan kepada orang ramai bermula Khamis , 18 Rejab 1439 bersamaan 05 April 2018 , Jam 9.00 pagi.

Orang ramai yang berhasrat untuk menyewa dewan berkenaan bolehlah berurusan di Dewan Teater.

Slide1.JPG

29-January-2018 9:00 AM
Happy Days Expo '18
28-April-2016 10:00 AM
Karnival Kembara Islam 1437H
27-February-2017 5:00 PM
BAZAR AMAL KEMBALI LAGI 2017
24-December-2015 3:00 PM
Perhimpunan Maulud Nabi Muhammad S.A.W

MAJLIS TADARUS AL-QURAN DI BULAN RAMADHAN ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA BAGI DAERAH BRUNEI DAN MUARA 1439H/2018M

Bandar Seri Begawan  Selasa, 29 Mei 2018 bersamaan dengan 13 Ramadhan 1439 – Majlis Tadarus Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadhan, Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi tahun 1439H/2018M bagi Daerah Brunei dan Muara berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang, Mukim Berakas pada 13 Ramadhan 1439 bersamaan 29 Mei 2018, jam 4.00 petang.

PIC.jpg

MESYUARAT KEDUA JAWATANKUASA TADBIR TERTINGGI SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 Mei – Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 Tahun akan diadakan pada 29 Julai depan.

do1.jpg

MAJLIS PENYAMPAIAN DERMA ANAK-ANAK YATIM PERINGKAT KEBANGSAAN

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 Mei – Seramai 4,840 orang anak yatim seluruh negara telah menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma Anak-anak Yatim Peringkat Kebangsaan 2018 di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

PIC.jpg

MAJLIS TADARUS AL-QURAN DI BULAN RAMADHAN

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 Mei – Majlis Tadarus Al-Quran di bulan Ramadhan bagi rombongan Jabatan Daerah Brunei dan Muara bersama para penghulu mukim dan ketua-ketua kampung telah diadakan di Masjid Pehin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis, hari ini.

DO.jpg

facebook.jpg

Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.