Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/jdbm copy.jpg new.jpg/Slider_images/1000 copy.jpg new.jpg

PENYEWAAN DEWAN MUHIBBAH 2019

Jabatan Daerah Brunei dan Muara (JDBM) ingin memaklumkan bahawa penyewaan Dewan Muhibbah bagi tahun 2019 akan mula dibukakan kepada orang ramai bermula Khamis , 18 Rejab 1439 bersamaan 05 April 2018 , Jam 9.00 pagi.

Orang ramai yang berhasrat untuk menyewa dewan berkenaan bolehlah berurusan di Dewan Teater.

Slide1.JPG

29-January-2018 9:00 AM
Happy Days Expo '18
28-April-2016 10:00 AM
Karnival Kembara Islam 1437H
27-February-2017 5:00 PM
BAZAR AMAL KEMBALI LAGI 2017
24-December-2015 3:00 PM
Perhimpunan Maulud Nabi Muhammad S.A.W

Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-72

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 Julai – Setelah Daerah Tutong, Belait dan Temburong masing-masing mempamerkan persembahan unik dan menarik, kini tiba giliran Daerah Brunei dan Muara pula untuk menyembahkan persembahan khas padang penuh gilang-gemilang kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, hari ini.

RAMAH MESRA 2018.jpg

MAJLIS MENAIKKAN DAN PENGAGIHAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE 72 TAHUN 2018

Ahad, 1 Julai 2018 bersamaan 17 Syawal 1439 bertempat di kawasan letak kereta Jabatan Daerah Brunei dan Muara berlangsung Majlis Menaikkan dan Pengagihan Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 72 tahun bagi Daerah Brunei dan Muara.

Hadir selaku Tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri.

bendera 2018.png

MAJLIS TADARUS AL-QURAN DI BULAN RAMADHAN ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA BAGI DAERAH BRUNEI DAN MUARA 1439H/2018M

Bandar Seri Begawan  Selasa, 29 Mei 2018 bersamaan dengan 13 Ramadhan 1439 – Majlis Tadarus Al-Quran 30 juzuk di bulan Ramadhan, Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi tahun 1439H/2018M bagi Daerah Brunei dan Muara berakhir dengan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang, Mukim Berakas pada 13 Ramadhan 1439 bersamaan 29 Mei 2018, jam 4.00 petang.

PIC.jpg

MESYUARAT KEDUA JAWATANKUASA TADBIR TERTINGGI SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DIPERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 Mei – Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Brunei dan Muara sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-72 Tahun akan diadakan pada 29 Julai depan.

do1.jpg

facebook.jpg

Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.