Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFungsi

A) Urusetia kepada majlis-majlis dan Acara-acara di peringkat Nasional

b) Berperanan dalam hal ehwal pemprosesan lessen-lesen perniagaan
    
khususnya Lesen Rampaian.

c) Memantau dan membaikpulih kemudahan jambatan- jambatan penghubung
    
dan jeti-jeti Kampong Ayer.

d) Pengurusan aktiviti-aktiviti Institusi Mukim dan Kampong.

e) Memperkembangkan Projek satu mukim/kampong satu produk.

f) Memeduli orang yang kurang berkemampuan yang memerlukan bantuan
    
dalam membaikpulih atau membina rumah baru.

g) Memproses permohonan-permohonan pembinaan rumah baru, menambah
    
dan mengubahsuai rumah.

h) Merancang dan melaksanakan projek-projek jangka pendek dan panjang    
   
jabatan.

i) Memproses dan mempertimbangkan permohonan bangku pasar dan gerai.

j) Membina dan memlihara jalan-jalan kecil di kawasan luar Bandar