Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM , PENYELIDIKAN DAN IT

​PERANAN  PERHUBUNGAN AWAM

* Sebagai urusetia bagi menerima dan menghadapkan persuratan-persuratan ke Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan dan Bahagian-Bahagian.
* Menghubungi pihak-pihak di Kementerian, Jabatan-Jabatan dan Bahagian-Bahagian mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan.
* Urusetia kepada majlis-majlis dan acara-acara yang dikendalikan oleh Jabatan samada diperingkat nasional atau Jabatan. ​


PERANAN UNIT PENYELIDIKAN

* Membuat kajiselidik dan kertaskerja mengenai keperluan latihan-latihan bagi pegawai-pegawai dan kakitangan.
* Membuat kajiselidik dan menyediakan rangka cadangan keperluan Jabatan.
* Memantau perlaksanaan perancangan strategik dan KPI Jabatan.
* Melaksanakan tugas-tugas penyelidikan seperti membuat banci penduduk mukim atau kampong dan menyediakan kertas kerja
* Menyelaras dan menyediakan statistik-statistik Jabatan.
* Menjilid buku-buku, keratan akhbar, risalah-risalah, buku program, acara-acara yang dilaksanakan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. ​


PERANAN UNIT IT

* Menyelaras keperluan alat komputer dan aksesori komputer bahagian-bahagian dan unit-unit.
* Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan peralatan komputer.
* Menyelaras projek e-kerajaan jabatan dengan pihak KHEDN
* Menyediakan buku-buku program mengenai aktiviti jabatan dan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampong.
* Menyalurkan maklumat dan menyiarkan sebarang penglibatan dan aktiviti yang dikendalikan oleh Jabatan atau Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampong, iaitu melalui laman sesawang.
*Merangka keperluan latihan-latihan mengenai perisian komputer bagi mempastikan pengurusan yang lebih berkesan.

*Mengemaskini Laman Web Jabatan Daerah Brunei dan Muara

*Menyediakan laporan-laporan jabatan.

*Menyediakan dan memasang Projector dan laptop  untuk  keperluan semasa meeting dan  acara Jabatan.​