Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN PENTADBIRAN , KEWANGAN DAN STOR

FUNGSI UTAMA UNIT PENTADBIRAN

 • Pengawalan tindakan tatatertib menurut peraturan-peraturan yang sedia ada
 • Bertanggungjawab dalam mengumpul dan mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan dan penyata cuti
 • Bertanggungjawab dalam pengambilan pekerja bergaji hari, kenaikan pangkat, penetapan jawatan, pengurniaan bintang/pingat kebesaran dan lain-lain
 • Mengaturkan dan penghantaran pegawai dan kakitangan untuk menghadiri kursus-kursus dan seminar-seminar dalam atau luar jabatan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan perjawatan
 • Mengemaskinikan rekod perkhidmatan GEMS pegawai dan kakitangan 

  FUNGSI UTAMA UNIT KEWANGAN

   

  • Menyediakan anggaran peruntujan tahunan jabatan daerah brunei muara setiap tahun
  • Menguruskan hal ehwal kewangan/pembayaran gaji kakitangan bergaji bulan dan gaji hari
  • Menguruskan pembayaran elaun-elau pegawai dan kakitangan jabtan daerah brunei muara termasuk bayaran bonus
  • Membuat dan menyediakan purchase order dan seterusnya membuatkan pembayaran kepada syarikat-syarikat, jabatan-jabatan dan orang perseorangan melalui system tafis
  • Menyediakan perkhidmatan pembayaran bagi sewa-sewa petak-petak bangku kedai, pasar dan gerai-gerai yang di bawah kawalan jabatan daerah brunei dan muara
  • Menerima kutipan hasil jabatan setiap hari waktu bekerja
  • Menyediakan serta memproses waran-waran seperti waran tambahan, waran pindah peruntukan, waran jabatan dan lain-lain

    

   FUNGSI UTAMA UNIT STOR

    
  • Pembelian bagi tujuan stok jabatan & kegunaan serta merta dari bahagian-bahagian yang memerlukan melalui:-
   • Pembelian terus kepada pembekal bagi perbelanjaan di bawah $2000
   • Sebutharga bagi perbelanjaan yang lebih daripada $2000 sehingga $50 000
   • Tawaran bagi perbelanjaan $50 000 ke atas
  • Menerima barang-barang dari pembekal mengikut ketetapan dalam PO sebutharga dan lain-lain
  • Memastikan dan memriksa kualiti barangan yang diterima mengikut spesifikasi serta mengikut kuantiti yang dipesan
  • Memasukkan data ke dalam rekod stor( kad stok, bin kad, folio, inventori, guna habis dan lain-lain)
  • Melengkapkan dokumen bagi tujuan pembayaran
  • Memantau prestasi pembekal-pembekal
  • Memastikan stok disimpan dalam keadaan selamat, bersih, tersusun dan terkawal
  • Memastikan keselamatan dan kebersihan bangunan stor dan ruang penyimpanan sentiasa terkawal
  • Memastikan keadaan suhu udara dan ventilasi di ruang penyimpanan sesuai dan selesa bagi pekerja dan stok barangan yang di simpan
  • Melakukan pemeriksaan stok setiap 6 bulan
  • Mengeluarkan stok mengikut pesanan pemohon/bahagian yang memerlukan menggunakan boring SIV dan lain-lain
  • Menerima dari pembekal dan terus mengeluarkannya kepada pemohon
  • Merekod & memposting barang yang dikeluarkan ke dalam binkad & kad stok serta computer
  • Memantau keadaan stok bagi pemesanan semula mengikut keperluan dan baki yang ada
  • Menyenaraikan keterangan barang-barang yang hendak dihapuskan (nama, jenis, harga, kuantiti, tarikh membeli, inventori dan lain-lain
  • Menghadapkan ke unit pengurusan hartabenda, bahagian mekanikal. DME, JKR bagi mendapatkan laporan teknikal