Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBAHAGIAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH


PERANAN KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

 • Merancang, menyediakan dan memelihara kemudahan asas seperti Jalan-Jalan Kecil, Jambatan-Jambatan, Dewan-Dewan, Gerai dan Pasar bagi kemudahan orang ramai.
 • Mewujudkan kegiatan-kegiatan gotong-royong dikalangan penduduk-penduduk Kampong sebagai perpaduan, persefahaman dan kerjasama yang erat seperti Pembinaan Jambatan gotong-royong dan pengutipan sampah di Kampong Ayer
 • Meningkatkan Sosio-Ekonomi penduduk-penduduk Kampong melalui penyediaan gerai-gerai dan pasar-pasar serta Pembinaan Dewan Kemasyarakatan.

Bahagian ini mengandungi unit-unit :

 • ​Unit Kemajuan dan Perkembangan Projek
 • Unit Kemajuan Tanah dan Bangunan
 • Unit Pasar dan Gerai
 • Unit Bengkel dan Kenderaan
 • Unit Jalan Kecil
 • Unit Bangunan & Kawasan

UNIT KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN PROJEK

Tugas dan Tanggungjawab :
 • ​Merancang projek jangka pendek dan panjang Jabatan ini.
 • Melaksanakan​ projek-projek Jabatan:-.
 • Rancangan Kemajuan Negara (RKN)
 • Peruntukan Khas 
 • Peruntukan Berulang-Ulang 
 • Memprosis dan mengeluarkan surat kebenaran tawaran kepada pemborong yang berjaya
 • Memantau dan membuat laporan kemajuan projek-projek Jabatan dari masa ke semasa
 • Membuat sokongan pembayaran Projek kepada penender-penender

UNIT PASAR DAN GERAI

Tugas dan Tanggungjawab :

 • Memprosis dan mempertimbangkan permohonan bangku Pasar dan Gerai
 • Mengawasi kehadiran penjaja-penjaja Pasar dan Gerai dari masa ke semasa
 • Memantau bayaran sewa bangku Pasar dan Gerai
 • Mengeluarkan surat amaran kepada penjaja-penjaja mengenai bayaran bangku yang tertunggak
 • Mengeluarkan surat amaran pembatalan kepada penjaja-penjaja yang gagal memenuhi syarat-syarat penyewaan gerai.

UNIT KEMAJUAN TANAH DAN BANGUNAN

Tugas dan Tanggungjawab :

 • Memproses permohonan baru seperti :
 • Joint Inspection dengan jabatan-Jabatan berkenaan.
 • Pembinaan rumah baru, menambah dan pengubahsuai rumah.
 • Lesen Tumpang Sementara (LTS).
 • Memotong , Menimbok dan meratakan tanah serta mengalih anak sungai.
 • Gantian tanah, pemecahan dan penyatuan tanah.
 • Cadangan tapak bagi projek-projek kerajaan.

UNIT BENGKEL DAN KENDERAAN

Tugas dan Tanggungjawab :

 • Menguruskan dan Mentadbir Unit Bengkel sentiasa dalam keadaan baik, terurus dan selamat.
 • Memulihkan kenderaan darat dan laut serta jentera berat sentiasa dalam keadaan baik dan selamat.
 • Memberi bantuan kerjasama kepada Bahagian dan unit-unit dibawahnya bagi melaksanakan kerja-kerja Jabatan ini.
 • Memastiakan tempahan kenderaan mengikut yang dipinta secara teratur.


UNIT JALAN KECIL

Tugas dan Tanggungjawab :​

 • Membina dan memelihara Jalan-Jalan Kecil di kawasan luar Bandar.
 • Memastikan jalan-jalan kecil Daerah dalam keadaan baik, selesa dan selamat.
 • Memberi bantuan batu kepada pemohon yang memenuhi syarat.
 • Mensahkan pembayaran dan pembekalan batu-batu ke jalan-jalan kecil Daerah teratur.