Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

SMS Tabung Amal Mangsa Kebakaran Dilancarkan

tabung amal kebakaran 2020NEW.jpg

Hadir selaku tetamu kehormat, seterusnya melancarkan SMS Tabung Amal tersebut, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Penasihat Bersama.

Atur cara dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, diikuti dengan tayangan klip video, seterusnya Majlis Pelancaran SMS Tabung Amal Kebakaran Kampung Pengiran Bendahara Lama dengan kerjasama Syarikat Data Stream Digital (DSD) Sdn. Bhd. dan Syarikat Progresif Sdn. Bhd. (PCSB) oleh para tetamu kehormat.

 

Majlis diteruskan lagi dengan Penyampaian Sumbangan daripada Dewan Perniagaan India, iaitu daripada Parvati Textile Centre, Samima Sendirian Berhad dan Sifana Sendirian Berhad kepada wakil Tabung Amal Mangsa Kebakaran Kampung Pengiran Bendahara Lama, iaitu Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Awang Salminan bin Haji Burut; dan Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran. Haji Ali Hassan.

 

Juga hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha-setiausaha Tetap dari KHEDN dan KKBS; Pengarah-pengarah Urusan Syarikat; ketua-ketua jabatan; jemputan-jemputan khas; dan pegawai-pegawai kanan juga kakitangan di bawah KHEDN dan KKBS.

 Created at 23/01/2020 08:04 by Hasnani binti Hj Md Noor
Last modified at 23/01/2020 08:04 by Hasnani binti Hj Md Noor